L’import de les bonificacions patrimonials pagades pel Fons Nacional de Salut (SNC) a empleats absents a causa de la malaltia augmentada en un + 12,3% entre 2017 i 2018 i + 47,2% entre 2018 i 2019. Tingueu en compte que, tenint en compte la informació disponible en el moment d’escriure aquesta nota, aquesta última taxa de creixement només porta els primers 7 mesos de 2018 i 2019. Extensió d’aquestes progressions, una anàlisi detallada de la Els factors participants van ser realitzats per la Inspecció General de Seguretat Social (IGSS).

És evident d’aquesta anàlisi que el 50% de l’augment del cost dels beneficis patrimonials de la malaltia observada el 2018, resultat de l’evolució de L’ocupació i els salaris i, per tant, es descriuen com a “mecànica”. De fet, amb comportaments d’absència sense canvis, l’augment del nombre d’empleats generarà un augment del nombre de persones absents (efecte de volum). L’augment dels salaris conduirà a un augment de la quantitat de compensació pagada. La resta del cost del cost de les indemnitzacions patrimonials de la malaltia prové de la progressió de l’absentisme a llarg termini (que contribueix a un ritme del 47%), així com la combinació d’aquests dos factors.

L’anàlisi també posa de manifest que els efectes de la Llei de 10 d’agost de 2018, que modifiquen el codi de treball i el codi de la Seguretat Social, expliquen el 84% del cost del cost dels beneficis patrimonials de la malaltia observat al resultat dels primers 7 mesos de 2019. La resta de l’augment prové de l’evolució de l’ocupació i dels salaris. L’absentisme a llarg termini és estable. L’estimació dels efectes de la Llei de 10 d’agost de 2018 es va dur a terme mitjançant un examen detallat de totes les disposicions que la componen. En general, es va obtenir en comparació entre la situació observada (escenari de referència) i una situació hipotètica, que correspondria a la situació observada si la llei no va entrar en vigor (escenari contrafactual). Aquests efectes, estimats només en una porció de l’any, es van projectar durant tot l’any. La quantitat així obtinguda (47,5 milions d’euros) es podria afrontar amb l’import estimat a la introducció de la Llei i inscrit en la presentació de les raons de la factura (39,0 milions d’euros) A partir d’aquesta projecció, es va determinar la quantitat que haurien de pagar els subministraments de les subministracions patrimonials de la malaltia durant tot el 2019.

Des dels efectes de la llei. El 10 d’agost de 2018 consisteix principalment d’un Transferència de càrrega de la mutualitat dels empresaris (Mdes) a la CNS, l’anàlisi del progrés de les prestacions en efectiu pagades per la MDE s’ha dut a terme paral·lels a la de l’evolució de les bonificacions patrimonials de malalties pagades pel CNS. Segons aquesta anàlisi, els efectes de la Llei de 10 d’agost de 2018 són el principal factor de la disminució del -1,9% mostrat per la despesa MDE. Els seus efectes també han estat accentuats per una disminució de l’absentisme a curt termini, però amortitzats per l’evolució de l’ocupació i dels salaris que, a través d’un efecte de volum, han contribuït a l’augment de les despeses.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *