EP1913951

Continguts

  • cerca
  • llista de resultats
  • Cobertura de dades
  • Serveis per a experts

Avís

La traducció és generada per màquina. No es pot garantir que sigui intel·ligible, precís, complet, fiable o apte per a finalitats específiques. Les decisions crítiques, com ara decisions comercialment rellevants o financeres, no s’han de basar en la producció de traducció automàtica.

La publicació de documents de patents a través d’aquest lloc està subjecta a una renúncia de responsabilitat1 respecte de la precisió de la replicació .

1xml dades per a documents publicats abans de l’1 de gener de 2006 s’ha convertit mitjançant un procediment que pot provocar canvis accidentals. Per tant, no es pot garantir que les dades XML que es representin en HTML o que estiguin disponibles al fitxer ZIP replica amb precisió els documents originals respectius.

Per a documents publicats abans de l’1 de gener de 2006, només les versions PDF (a la cremallera) Fitxer) són replicacions exactes o – d’acord amb la decisió del president de l’Oficina Europea de Patents de data 12 de juliol de 2007 sobre la forma de publicació de sol·licituds de patents europees, informes de recerca europeus i especificacions de patents europees (edició especial núm. 3, OJ EPO 2007, D3) – Publicacions electròniques dels respectius documents originals, segons sigui el cas. La vista HTML només està en tots els casos per a la comoditat dels usuaris. No es pot garantir que aquesta visió reflecteixi amb precisió les dades XML subjacents.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *