Què està consumint? Com apropar-se, en sociòleg, un fenomen tan familiar? Aquest llibre porta respostes d’un conjunt d’investigacions, tot fundat empíricament.
Els diferents temes tractats – Problemes de definició, estudi dels pressupostos de la llar, paper dels mercats i dispositius de comerciants, enllaços entre consum i jerarquia de grups socials, relacions entre el consum i Política: perquè sigui possible entendre com la sociologia “llançar” la noció de consum i redibuixa el contingut i els contorns.
introduint moltes anàlisis, rics i estimulants, aquest llibre es limita entre certes categories, com les que separen el consum i la producció o consum i cultura. També hi ha alguns hàbits de pensament: per què el consum s’adjunta a l’esfera domèstica? Per què és tan sovint considerat una activitat femenina o per què és constantment el tema dels judicis morals?

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *