Publicat per Pro Elec el 4 de juny de 2018 en costos de fontaneria | 3 comentaris

Dipòsit sèptic de normes: bons i preus

Quin és el preu del compliment de ‘un sèptic tanc. ?? Com posar les normes sèptiques de tancs? Quines són les sancions en cas de tanc sèptic no conforme? Si teniu un tanc sèptic, heu de conèixer la regulació del sanejament individual. De fet, els nous estàndards imposen certes obligacions sobre la naturalesa de la fossa, el seu estat, les tècniques de sanejament autoritzades autoritzades i el manteniment dels seus equips de tractament d’aigües residuals. És l’espanta que s’encarrega de controlar el sistema de sanejament d’aigües residuals. Descobriu la llista de normes que es respectin i les vostres obligacions, així com el preu de la configuració del vostre tanc sèptic.

Resum de la pàgina

Normes d’un tanc sèptic en 2021

Per evitar qualsevol contaminació del sòl i, per tant, a les aigües subterrànies subterrànies, l’Estat ha establert una sèrie de mesurament des de 1996, entre d’altres, no col·lectius Sistemes de sanejament des de 1996. SPANC, acrònim de sanejament públic no col·lectiu, s’han creat i són missionerables per comprovar els tancs sèptics. Diverses obligacions també pesen els propietaris de sanejament individuals.

Si la vostra llar no està connectada a la xarxa col·lectiva de clavegueram i que heu instal·lat un dipòsit sèptic per a la recollida i el tractament de l’aigua desgastat, teniu diverses obligacions per estar en bones de peu en relació amb la normativa. El resum dels estàndards vigent en 2021 per a dipòsits sèptics i totes les aigües, és aquí i ara. Quins són els estàndards vigent per a tancs sèptics?

El decret del 6 de maig de 1996 marca el punt de partida per a una sèrie de normes per a sanejament individual. La regla és connectar-se al benestar de tots els comuns. Si no és possible, haureu d’instal·lar un tanc de totes les aigües. En aquest cas, es respectaran diverses regulacions tant en el sistema de sanejament com en la instal·lació i el manteniment. Aquests estàndards tenen un triple objectiu:

 • garanteix la fiabilitat i durabilitat del sistema de sanejament individual.
 • eradicar totes les fonts de contaminació potencial de sòls.
 • Assegurar l’absència de risc sanitari.

Els estàndards prenen les seves arrels en el decret de 1996 i s’han completat en gran mesura el 2010, llavors el 2012 per diferents decrets francesos i directives europees per aconseguir el Objectiu de la contaminació zero el 2015. Aquesta és la norma francesa NF64 DTU que estableix les normes principals detallades al document tècnic unificat.

Per a l’elecció i la instal·lació del vostre tanc sèptic, el NF DTU 64.1 requereix :

 • Trieu un PIN normat NF 64 DTU.
 • Observeu les regles d’implantació: la fossa ha d’instal·lar-se a 5 metres de la casa ia 3 metres de la tanca del separador de barri. . Les plantacions estan prohibides i al voltant de la fossa per evitar problemes d’arrel que poden danyar la fossa. Ha de tenir, a més, a 35 metres de totes les fonts d’aigua.
 • Realitzeu un estudi del sòl: aquest estudi es pot fer mitjançant una oficina d’arquitectura o una oficina de disseny.
 • obtenir el Acord SPANC: SPANC comprovarà el compliment del projecte.
 • Escollir un professional per a la instal·lació: la fossa ha de ser col·locada per un professional amb la garantia de deu anys.

Per al manteniment i el manteniment del vostre dipòsit sèptic, el NF DTU 64.1 requereix que hagi mantingut regularment. Un professional haurà de venir periòdicament, en principi cada any o cada dos anys per dur a terme diferents xecs que promulgen l’article 5 de l’Ordre del 6 de maig de 1996 que preveu els següents controls:

 • La bona condició de sanejament no col·lectiu és especialment dirigit al dispositiu de ventilació i desgreixatge.
 • El bon flux d’aigües residuals: s’ha de controlar tot el circuit de tractament d’aigües residuals.
 • L’acumulació normal de fangs i flotadors dins de la fossa.
 • La realització per un professional del buidatge de la fossa: un certificat de buidatge que comprèn el nom o el nom corporatiu del professional, l’adreça del dispositiu Vidanged, el nom del propietari o inquilí del sanejament Dispositiu no col·lectiu, data de producció del desguàs, les característiques, la naturalesa i la quantitat dels materials eliminats i el lloc on els materials de drenatge es transporten per la seva disposició han de ser presentats pel professional. Aquest document estarà present a la SPANC durant les visites de xecs.

Control del vostre sistema de sanejament d’interval

Creat el 2012, la SPANC és una vigilància de serveis de no col·lectiva sanejament que està present a tots els municipis. Intervé en la realització d’un projecte de sanejament individual, però també en les comprovacions de manteniment del seu tanc sèptic i, finalment, en vendre béns arrels. La seva missió és verificar la conformitat de la vostra instal·lació amb les normes vigents.

La spanc realitza controls cada 4 a 10 anys de la vostra instal·lació. Al final d’aquests controls, pot ordenar una rendició a les normes si la vostra instal·lació no es considerava que compleixi les disposicions vigents. Teniu un període d’1 a 4 anys per dur a terme l’obra. La data límit cau a 1 any si esteu fent la venda de la vostra propietat. La càrrega dels estàndards pesa al comprador.

Riscos en cas d’incompliment dels estàndards de sanejament

Si la vostra instal·lació de sanejament col·lectiu no compleix amb els estàndards de sanejament, el risc diferents sancions que creixeran. La SPANC us demanarà que poseu la vostra instal·lació a les normes. A continuació, tindreu un termini per dur a terme el lliurament dels estàndards del dipòsit sèptic. Això és sovint el cas quan el sistema de sanejament no és complet, no és adequat per a la necessitat de la casa, ha estat mal mantingut o no funciona correctament.

Una visita de control. Segueix el límit de temps per verificar que heu fet el treball sol·licitat. Si no és així, podeu ser:

 • sota sancions financeres fins que es completi el treball.
 • La spanc pot augmentar els seus controls a nivell del preu. Freqüència.
 • L’alcalde pot, mitjançant correu electrònic registrat amb avís de recepció, per posar-vos en compte per realitzar el treball sol·licitat.
 • La comuna també pot fer el treball i forçar-lo pagar-lo.

Els propietaris també arrisquen sancions penals si el seu tanc sèptic és responsable d’una contaminació significativa del medi ambient. En aquest cas, es pot aplicar una multa financera de fins a 75.000 € i es pot aplicar una pena de 2 anys a la presó. Si voleu desafiar l’informe SPANC, haureu d’apropar-vos a una associació de consumidors. Alguns propietaris estan en disputa amb el seu municipi per als estàndards de fixació del seu sistema de sanejament individual.

fos sèptica fixada sense conformitat

En el cas d’un tanc sèptic individual que no compleixi, els propietaris estan en risc i una obligació de compliment. Què passa després del control? Per evitar la contaminació, es realitzen controls SPANC. Si el vostre tanc sèptic no respecta els estàndards i que no feu el treball, arrisqueu les sancions, com ara sancions financeres, treballs d’ofici o sancions penals.

Compliment de la vostra fossa sèptica La venda d’una casa

En cas d’una casa equipada amb un tanc sèptic, el propietari té l’obligació de fer un diagnòstic de sanejament. Aquest document s’ha de donar al notari que l’afegirà al registre tècnic de la propietat durant l’acord de venda. Si vengueu una casa amb un sistema de sanejament no col·lectiu, haureu de posar-vos en contacte amb la SPANC per a la realització d’un xec i l’establiment d’un certificat. Aquest certificat tindrà vàlid durant 3 anys i haurà de ser renovat.

Per tant, s’ha de realitzar un control sèptic de tancs quan la venda d’una casa. El venedor ha de proporcionar un certificat de control al notari que informarà els futurs compradors de l’estat d’aquesta instal·lació. El venedor no té l’obligació de fer el treball. El cost de renovació i el compliment del dipòsit sèptic es pot induir des del preu de compra de la propietat durant una negociació. En aquest cas, el venedor tindrà 1 any per realitzar el treball.

Realitzar un diagnòstic de conformitat del seu tanc sèptic

El diagnòstic de conformitat del vostre tanc sèptic és, de fet, El document lliurat per la SPANC al final del seu control.Aquest és un informe de visita que esmenta les accions a realitzar. Això pot variar des de qualsevol comentari fins a la finalització d’un desguàs a través del canvi complet del dispositiu de sanejament.

Què passa si el seu tanc sèptic no està a l’altura dels estàndards?

Si el vostre tanc sèptic no està a l’altura de normes, serà necessari dur a terme el treball sol·licitat per donar-li conformitat. No es pot adonar d’aquest treball sol. Han de ser confiats a un professional qualificat. La remesa a les normes només pot afectar la part de la instal·lació o de tota la sanejament individual. A continuació, serà necessari preveure els costos d’acord amb el treball que es farà i la companyia es va posar en contacte.

Establir els estàndards de la fossa sèptica

Les normes i normes existents no col·lectives Les instal·lacions de sanejament tenen el paper d’evitar qualsevol contaminació del medi ambient. Tant si es tracta de la instal·lació o el manteniment, per tant, és essencial respectar els estàndards vigents per a qualsevol sanejament no col·lectiu.

El DTU està en diferents restriccions al respecte. Si no es respecta alguna d’aquestes restriccions, caldrà treballar per satisfer aquestes demandes tècniques. Aquests punts es poden donar als estàndards sol·licitats per la SPANC, és a dir:

 • estar en un perímetre sense plantar ni zona d’aparcament.
 • Traieu tot l’arbre i la plantació de la Dispositiu de sanejament.
 • Comproveu la direcció de la postura de la fossa.
 • separació de l’aigua de pluja i les aigües residuals.
 • Deixeu l’obertura de l’aire lliure amb aire i aigua.
 • Mantenir un aspecte accessible.

Substitució amb un tanc de totes les aigües amb estàndards

Si el patró de la fossa no està conforme a la NF64 DTU, substitució amb un pou Totes les normes poden ser sol·licitades per la SPANC. És llavors un gran treball de compliment us va demanar. També es pot sol·licitar un canvi de l’antic dipòsit sèptic amb un nou fossat Totes les aigües si el dipòsit està molt danyat i deixa els fangs i les aigües residuals esteses a la terra.

Si la instal·lació s’ha de negar completament, el El pressupost assignat a l’obra és molt elevat. El preu per substituir un dipòsit sèptic que no respecti els estàndards entre 6.000 i 12.000 de mitjana. De fet, cal tenir en compte el treball d’eliminació del dispositiu actual, l’estudi abans del treball per dimensionar el nou sanejament i el preu del nou fossat amb la instal·lació.

Per a tu Ajudeu a pagar aquest canvi de pou, es pot concedir ajuda financera a la condició. De fet, la instal·lació d’un nou sistema de sanejament pot ser elegible per a certes ajudes, com ara un préstec ecològic de tipus zero dins del límit de 10.000 € o la taxa reduïda de l’IVA.

Preu dels estàndards d’un fos sèptic.

Segons el treball que es farà, el preu del lliurament a les normes d’un tanc sèptic no serà el mateix. Cal conèixer diferents costos que poden variar en funció de la vostra àrea geogràfica, el tipus de treball i accessibilitat del lloc. Segons el treball que es durà a terme, pot ser més rendible substituir el sistema de sanejament en lloc per un de nou.

Quins són els preus de compliment d’un sèptic tanc? A continuació, es troben els preus que es troben generalment per als beneficis de lliurament de dipòsits sèptics:

 • Visita la SPANC per al control: entre 50 € i 120 €.
 • diagnòstic de sanejament abans del Venda: aproximadament 150 €.
 • Drenatge i manteniment del dipòsit sèptic: entre 200 € i 300 €.
 • Estudi de pre-compliment: entre 500 € i 1000 €.
 • Substitució d’un dipòsit sèptic: uns 10.000 €.
Preu Sèptic Compliment

Quant fa un compliment de fosses sèptiques? El preu dels estàndards d’un dipòsit sèptic pot ser molt elevat en funció del treball de compliment que es completarà. Es necessiten 250 € per a un desguàs de la fossa i fins a 10.000 € per a la substitució d’un vell dipòsit sèptic.

Podeu tenir més detalls sobre la taxa de drenatge d ‘un dipòsit sèptic i El preu d’instal·lació d’un dipòsit sèptic a casa.

Actualitzacions de cotització d’un tanc sèptic

Ara coneixeu els estàndards en vigor i les vostres obligacions per garantir la conformitat d’aquest dispositiu de sanejament de les llars no connectat a la claveguera. Els oficials de SPANC tenen una petita habitació per a la maniobra sobre el temps permès per a la realització del treball. Tanmateix, haureu de trobar un professional per fer el treball i tenir un dipòsit sèptic a les normes.A continuació, podeu demanar-li a la SPANC que us posi en contacte amb una empresa associada.

No obstant això, podeu fer un estalvi significatiu fent diverses cometes. Per comparar les tarifes empresarials per configurar un pou, només cal que completeu una sol·licitud de pressupost per portar el dispositiu d’acord amb:

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *