a protección dos consignas de publicidade polo dereito de marcas

O dereito de marcas comerciais permite adquirir un monopolio no comercial Uso dun sinal que se usa para designar a orixe dos produtos ou servizos. Deste xeito, a marca debe permitir que o consumidor distingue facilmente os moitos produtos no mercado. Constituír unha marca válida, debe estar dispoñible un sinal, legal, distintivo e non pode ser engañoso. Como parte do procedemento de rexistro de marca, a oficina competente examina as causas da absoluta nulidade: a ilegidade da marca ea ausencia dun carácter distintivo. O 12 de febreiro de 2014, o tribunal da Unión Europea decidiu sobre o carácter distintivo dun slogan, no contexto dun recurso presentado contra unha decisión da Oficina da Comunidade (a oficina de harmonización no mercado interior, OHIM, que é competente para O rexistro de marcas comerciais comunitarias) que rexeitou o rexistro como marca do slogan “A calidade é a mellor receita”. Esta decisión retomou os principais principios de avaliar carácter distintivo, antes de aplicalos ao sinal litixioso. Recordado así que o carácter distintivo dunha marca debe ser apreciado, por unha banda, en comparación cos produtos afectados polo rexistro (avaliación en Concrecto) e, por outra banda, en relación coa percepción de que o público relevante en A (apreciación en abstracto). O Tribunal tamén sinalou que un slogan de publicidade pode rexistrarse como unha marca e non se pode aplicar a criterios máis fortes na avaliación do seu carácter distintivo. Así, a connotación vital dunha marca non impide garantir aos consumidores a súa orixe. Non obstante, debe ser aceptado que a percepción do público relevante non será necesariamente a mesma para todas as categorías de marcas, inducindo unha maior dificultade para establecer a carencia de determinadas categorías de marcas en comparación cos outros. Na súa consideración, o Tribunal retomou o cargo da Cámara de Apelacións de Ohim afirmando que, dado o consumo actual das causas en causa (bebidas alimentarias e non alcohólicas) e os términos en francés da marca solicitados, os consumidores de Francofón A Unión Europea como público relevante debe ser vista. Confirma que o consumidor medio preocupado non podía percibir o sinal verbal “a calidade é a mellor receita” como unha indicación de orixe comercial, pero só como información promocional, a mensaxe que se expresa “nunha lingua diaria lixeira, sen fantasía nin embarazo que faría Sorprendente ou con facilidade memorizable “. O Tribunal considerou que o chamado Word Game defendido polo solicitante non se percibiría ao consumidor que constitúe o público relevante. Os argumentos do Partido Solicitante, refutando a análise que fora realizada pola Cámara de Apelacións, foron rexeitados polo Tribunal. O que estimou que: a Xunta de Apelación non presentou a lonxitude do sinal para deducir a ausencia dun carácter distintivo pero simplemente mencionado este punto entre os signos que se tiveron en conta para avaliar este carácter distintivo; Non aplicou o motivo absoluto de rexeitamento deseñado do carácter descritivo dun sinal; Non se referiu a unha “máis fantasía” como unha condición necesaria para conferir un carácter distintivo (o tribunal recoñeceu neste punto que o carácter de fantasía e sorprendente dun sinal pode facelo máis fácilmente memoráveis e, polo tanto, distintivo, sen Isto pódese considerar como unha condición como tal); A decisión sobre o sinal “Vorsprun Durch Technik” (Audi C. Ohim) non pode ser reproducido no caso das especies, os signos que se expresan en dúas linguas diferentes e os produtos que caen dentro de diferentes campos; O Consello de Apelacións non excluíu a posibilidade dun sinal para completar a dobre función da mensaxe promocional e da indicación sobre a orixe comercial. Finalmente, o tribunal rexeitou, por falta de probas, o argumento relativo á reputación da marca solicitou que se debe notar que esta decisión aínda pode ser apelada ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea.. “

O noso consello:

O requisito distintivo, esencial para o rexistro dunha marca, constitúe un elemento delicado sobre a protección dos consignos porque a xurisprudencia non sempre é fácilmente previsible . Para mellor explotar o investimento que se realiza en torno a un slogan de publicidade, polo que é recomendable validar a elección dun slogan de publicidade en comparación coa xurisprudencia máis recente.Se non, a túa empresa corre o risco de investir nun slogan que non pode ser protexido pola lei de marcas. Neste caso, os competidores poderían xogar con máis facilidade nas fórmulas próximas e tratar de aproveitar a visibilidade adquirida polo seu slogan. “

Palabras clave: null

Leave a comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *