Notă: Prețurile se pot modifica fără notificare. Prețurile includ valoarea de referință așa cum este prescrisă. Toate produsele nu sunt neapărat oferite în toate ramurile. Unele produse pot fi oferite în cantități limitate. Produsele cu valoare adăugată pot fi oferite în cantități limitate și pot să nu fie incluse în achizițiile online. Începând cu 1 noiembrie 2020, toți membrii programului Air Miles vor primi o recompensă de 1 milion de kilometri pentru fiecare $ 30 de achiziții în aceeași tranzacție (excluzând impozitul, valoarea de referință, achiziționarea de carduri cadou, vânzările către licențiați și donații caritabile). Pentru cumpărăturile online, Air Miles® Miles sunt alocate în ziua livrării și nu în ziua de comandă. Conținutul de alcool indicat mai sus poate varia de la cea de pe eticheta sticlei datorită momentului în care apar modificările în vitale sau lotul de producție. Prin urmare, este recomandat să citiți eticheta sticlei pentru a cunoaște conținutul de alcool real. Vintagele indicate pe imaginea produsului ar putea fi diferită de ceea ce avem în stoc în sucursală și online.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *