Secțiunea 2
Confidențialitatea comunicării avocatului

§ I – Confidențialitatea consultărilor avocaților

24 Confidențialitatea comunicărilor avocatului, conversațiilor sale și corespondențelor sale este condiția necesară pentru respectarea secretului său profesional. Într-o judecată veche, din 9 septembrie 1897, Curtea de Casație a declarat astfel că „principiul apărării libere domină toate procedurile penale și comenzi comunicările confidențiale ale acuzatului cu avocații pe care au ales-o sau doresc să aleagă. Apărătorii „(Crimime, 9 Sep 1897, Bull. Crimime., No. 309) Henri Garaud, 1926-1998), cele mai bune comentarii în acest principiu, în tratatul său de urmărire penală din 1909: „Inviolabilitatea corespondenței avocatului, față de justiție represivă, este mai puțin legată, mai puțin obligația de a păstra profesioniștii Secretul, că, la dreptul de apărare liberă care domină procedura. Ceea ce este important de remarcat este că legislația modernă, în ceea ce privește apărarea legală, pune acest drept asupra tuturor drepturilor sociale: învinge, să-l protejeze, interesele represiunii. Este noua fizionomie ca principiile

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *