Suma indemnizațiilor pecuniare plătite de Fondul Național de Sănătate (SNC) pentru angajații absenți din cauza bolii au crescut cu + 12,3% între 2017 și 2018 și + 47,2% între 2018 și 2019. Rețineți că, ținând seama de informațiile disponibile în momentul scrierii acestei note, această ultimă rată de creștere prezintă numai primele 7 luni ale anului 2018 și 2019. Extinderea acestor progrese, o analiză detaliată a acesteia Factorii participanți au fost efectuate de Inspectoratul General al Securității Sociale (IGS).

Din această analiză este evidentă că 50% din creșterea costului beneficiilor pecuniare ale bolii observate în 2018, rezultă din evoluția Ocuparea forței de muncă și salariile și, prin urmare, pot fi descrise ca „mecanice”. Într-adevăr, cu comportamente neschimbate de absență, creșterea numărului de angajați va genera o creștere a numărului de persoane absente (efectul de volum). Creșterea salariilor va duce la o creștere a valorii compensațiilor plătite. Restul costului costului cotelor pecuniare de boală provine din progresia absenteismului pe termen lung (care contribuie la o rată de 47%), precum și combinația acestor doi factori.

Analiza subliniază, de asemenea, că efectele legii din 10 august 2018, modificând codul muncii și codul de securitate socială, explică 84% din costul costului beneficiilor pecuniare ale bolii menționate la rezultatul primelor 7 luni din 2019. Restul creșterii provine din evoluția ocupării forței de muncă și a salariilor. Absenteismul pe termen lung este stabil. Estimarea efectelor legii din 10 august 2018 a fost realizată printr-o examinare detaliată a tuturor prevederilor care le compun. În general, a fost obținut prin comparație între situația observată (scenariul de referință) și o situație ipotetică, care ar corespunde situației observate dacă legea nu a intrat în vigoare (scenariul contrafactual). Aceste efecte, estimate numai pe o porțiune a anului, au fost apoi proiectate pe tot parcursul anului. Suma astfel obținută (47,5 milioane de euro) ar putea fi confruntată cu suma estimată în amonte de introducerea legii și înscrise în prezentarea motivelor proiectului de lege (39,0 milioane de euro) Pe baza acestei proiecții, suma pe care SNC ar trebui să o plătească pentru indemnizațiile pecuniare de boală pe tot parcursul anului 2019, din moment ce efectele legii. 10 august 2018 constau în principal dintr-o Transferul încărcării reciproce a angajatorilor (MDES) la SNC, analiza progresului prestațiilor în numerar plătite de MDE a fost efectuată în paralel cu cea a evoluției indemnizațiilor pecuniare de boală plătite de SNC. Conform acestei analize, efectele legii din 10 august 2018 sunt principalul factor din spatele scăderii de -1,9% afișate de cheltuielile MDE. Efectele sale au fost, de asemenea, accentuate de o scădere a absenteismului pe termen scurt, dar amortizată de evoluția ocupării forței de muncă și a salariilor, care, printr-un efect volum, au contribuit la creșterea cheltuielilor.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *