Proporția azotului și oxigenului atmosferei este foarte stabilă; Pe de altă parte, multe alte componente, inclusiv dioxid de carbon (sau dioxid de carbon), oxizi de azot și sulf, praf sau ozon, sunt prezenți în proporții foarte variabile. O parte din variația valorii acestor substanțe se datorează cauzelor naturale: incendiile forestiere sau erupțiile vulcanice emite în atmosfera cenușă și emisiile de sulf, câmpurile de orez și mlaștini produc metan, precum și rumegătoare. Cu toate acestea, cantități mari de Poluanții sunt respinși în atmosferă datorită activităților umane, cum ar fi combustia plantelor (despădurirea și utilizarea lemnului de foc) și combustibilii fosili (petrol, cărbune și gaze naturale); Adăugat la aceste emisii de evacuări industriale, îngrășăminte artificiale și pesticide utilizate în agricultură. În cele din urmă, substanțele netoxice afectează în mod indirect mediul; De exemplu, clorofluorocarburile (CFC), care au un impact dezastruos asupra stratului de ozon.
poluanții atmosferei sunt emise sub formă de gaze, particule fine sau picături. Aceste substanțe principale ale poluanților sunt: oxizii de azot și sulf, oxidul și dioxidul de carbon, talpă carbonată, hidrocarburi și metale grele, cum ar fi plumb, în special în anumite tipuri de benzină.
Consecințele poluării aerului sunt dăunătoare oamenilor, clădirilor, clădirilor sol, copaci și alte plante.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *