aceste elemente, care își pot combina efectele, fac ca EPCIS să se confrunte deseori cu dificultăți de guvernare și blocaje care afectează, la grade diverse, funcționarea lor și capacitatea de acțiune.

Aceste frecare le mișcă din punctul lor de echilibru, destabilizează întregul proces de luare a deciziilor și poate chiar, dincolo de un anumit prag, să precipită declinul instituției comunitare.

Ciclu nou, noua abordare

Angajamentul de drept și proximitatea, adoptată la 27 decembrie 2019, a creat Pactul de guvernare. Inspirat de practicile de teren, acest nou sistem este destinat să organizeze și să pacifică relațiile comune / comunitare.

Implementarea sa este opțională, dar înregistrarea pentru ordinea de zi a Consiliului Comunitar a unei dezbateri referitoare la elaborarea sa este, într-un context al reînnoirii generale a consilierilor municipali, o natură obligatorie (Art L. 5211-11-2 din CGCT). Dacă corpul deliberativ al EPCI decide să elaboreze un Pact de guvernanță, va trebui să o adopte în termen de 9 luni de la data reînnoirii generale, după avizul consiliilor municipale ale membrilor.

Este nevoie, ne pare, nu dă naștere la ispita de a trata acest termen ca o simplă formalitate, ci mai degrabă să atragă profund avantajul acestei fereastră de oportunitate de a reseta fundamentele guvernanței intercomunale.

Aceasta din urmă trebuie să fie deținută pentru o condiție necesară (deși nu suficientă) a eficacității politicilor publice pe un teritoriu. Într-adevăr, înființarea unei arhitecturi instituționale echilibrate și integrative, bazată în special pe principiile complementarității și subsidiarității, poate contribui în mod util la resorbția celor mai multe prejudecăți ale căror intercomunități se fac adesea, să retragă firul între municipalități și EPCI și să se unească fragmentate teritorii.

În această perspectivă, Pactul de Guvernare

reprezintă atât ca un act fondator, cât și ca un document stabilizat și regulator:

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *